ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai: 

A szolgáltató neve: Youth Direct Communication Kft.
A szolgáltató székhelye: 1025 Budapest, Cimbalom u. 6/A Fsz. 1.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: fonixakademia@joincolibri.com
A webshopot üzemelteti: Youth Direct Communication Kft.

Cégjegyzékszáma: 01 09 209071
Adószáma: 25334164-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai: +36709355045
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Spring Works Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 21. I. em. 5., asz.: 23907094-2-42, cgjsz.: 01-09-983639)

Szerzői jogok: A Fonixakademia.hu honlapon található összes tartalom, szöveg, fénykép, hang- és videoanyag Youth Direct Communication Kft. szellemi tulajdonát képezi, így szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). Ezek bárminemű – akár részleges – másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.

Alapvető rendelkezések: 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Általános rendelkezések webshoppal kapcsolatban:

A elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban és a szolgáltatóra vonatkozó adatokról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig 2014. június 13-tól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. Internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései. Távollévők között 2014. év június 13. napja előtt online megkötött szerződésekre, így az elállási jogra a korábbi, 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Egyéb felelősségi rendelkezések hibás adatokkal kapcsolatban:

Szolgáltató nem felel a felhasználó által megadott (ide értve a felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Adatvédelemmel és adattárolással kapcsolatos rendelkezések: Személyes adatok a magyar és nemzetközi jogszabályok betartásával a fogyasztók érdekeinek szem előtt tartva tartjuk nyilván, változtatjuk, illetőleg töröljük az adattárunkból. További kérdésekben az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadók.

Szolgáltatások általános szabályai és menete:

A webshopban értkesített szolgáltatások: egyéni konzultációk, csoportos konzultációk és workshopok, előadások, illetve egyéb tanácsadások, csoportfoglalkozások.

A szolgáltatások igénybevételének menete időrendben: foglalás, fizetés, részvétel. A foglalás és fizetés online, a webshopon keresztül (A Barion felület használatával) történhet.
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az előzetes fizetés megtörténtével kezdetét veszi a szolgáltatás teljesítése a lefoglalt időpontot szabadon hagyásával a Szolgáltató által.

A szolgáltatás helye: 1025 Budapest, Cimbalom u. 6/A, illetve az adott eseményhez tartozó, előre meghirdetett helyszín.

A szolgáltatás kiterjed egyéni, csoportos konzultációkra, workshopokra, illetve nagycsoportos előadásokra.

A szolgáltatásaink árai különbözhetnek. A honlapon minden szolgáltatás ára külön fel van tüntetve a szolgáltatások aloldalán. Az árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Az egyéni, csoportos konzultációk esetén a foglalás lemondását és a visszatérítés igényét a kezdő időpont előtt legalább 48 órával kell jelezni. 48 órán belüli lemondás, vagy a foglaláson való részvétel elmaradása esetén a fizetett összeg visszatérítésére nincs mód. Előadásaink és csoportfoglalkozásaink esetén lemondásra és visszatérítésre nincs mód.

Kapcsolattartás

A szolgáltatások gördülékeny menete érdekében e-mailes illetve telefonos kapcsolattartás is lehetséges. A szolgáltatás elégedettségének mérésével kapcsolatban, és egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó hírek közlése miatt e-mailben a Szolgáltató keresheti a Vevőt.

Köszönjük, hogy figyelmet szentelt Általános Szerződési Feltételeinknek. Reméljük mihamarabb találkozunk!

Tisztelettel,

Youth Direct Communication Kft.